W ramach realizacji programu Prezesa Sądu Okręgowego i Lubelskiego Kuratora Oświaty „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężenie agresji i przemocy w szkole” na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży po raz kolejny włączyliśmy się w obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji, który rokrocznie przypada 20 października.

Dla utrzymania dobrej kondycji psychicznej niezmiernie ważne jest nawiązywanie i utrzymywanie satysfakcjonujących relacji międzyludzkich. Niekiedy jest to zaburzone przez  pojawiające się nieporozumienia i konflikty. Dlatego tak ważne jest rozwiązywanie pojawiających się nieporozumień już w zarodku. Skuteczna komunikacja zawsze opiera się na otwartości, empatii i szacunku dla drugiego człowieka – o tym rozmawialiśmy z naszymi uczniami w trakcie zajęć.

 Obejrzano film „Mediacje szkolne”, przedstawiający sytuację dwóch skonfliktowanych osób i roli mediatora w rozwiązywaniu konfliktów.  Uczniowie uświadomili sobie na czym polega mediacja, negocjacja i jak ważna jest prawidłowa komunikacja interpersonalna; poznawali zasady postępowania mediacyjnego. Następnie odgrywali krótkie role biorąc udział w „symulacji mediacji”.  Mediacja sprzyja poprawie kontaktów między uczniami – nawarstwione konflikty nie wybuchają ze zdwojoną siłą. Uczniowie klas młodszych utrwalali swoją wiedzę na temat prawidłowych relacji i komunikacji międzyludzkich rozwiązując ćwiczenia interaktywne w aplikacjach komputerowych.

Natomiast młodzież klas starszych zastanawiała się nad strategiami radzenia sobie w sytuacjach konfliktu oraz sposobami nawiązywania pozytywnych relacji międzyludzkich; opracowano plakaty i hasła promujące mediację.

Fotorelacja poniżej.

                                                                                                                                                             Opracowanie: A. Boczek