Mając na uwadze promocje postaw sprzyjających zdrowiu psychicznemu naszych uczniów podjęliśmy kolejną inicjatywę. W pierwszy czwartek listopada włączyliśmy się w obchody Dnia Przeciwko Przemocy i Nękaniu w Szkole.

Celem akcji jest podniesienie świadomości społecznej problemu, który narasta w skali całego świata. Atmosfera lęku, niepewności obniża jakość edukacji wszystkich uczniów przebywających w szkole. Osoby doświadczające przemocy moją trudności w koncentracji, opuszczają lekcje, unikają zajęć szkolnych. Zwiększa się u nich ryzyko występowania niepowodzeń szkolnych.

Wszystkie formy przemocy w szkole, w tym znęcanie się za pomocą technik cyfrowych stanowią naruszenie praw dzieci i młodzieży, zdrowia i bezpieczeństwa. Mając na uwadze te kwestie zorganizowaliśmy zajęcia poruszające problematykę konsekwencji działań przemocowych w relacjach międzyludzkich. Uczniowie obejrzeli film edukacyjny nt. cech dobrego przyjaciela oraz opracowywali  kodeks kulturalnego człowieka, pisali opowiadania, wiersze i  opracowywali plakaty profilaktyczne na temat „Mój świat bez przemocy”.

Wiersz napisany przez naszą uczennicę – Kaję W. na konkurs „Świat bez przemocy”

Czy widzisz tych ludzi złączonych nienawiścią?

Co o sobie myślą?

Czy list do siebie wyślą?

Są, czy ich nie ma?

Kryją się pod maskami

Nie czują, że są tacy sami

Wciąż brną w swoje racje

Szalone wariacje.

To nienormalne, nienormalne, lecz realne

Codzienne, typowe, nieustanne

I choć chciałabym to zmienić

Tą nienawiść wyplewić

– to oni wciąż w to brną,

A z pokoju drwią.

Opracowanie: A. Boczek, K. Kleniewska