„Twój charakter jest twoim najważniejszym
                                                                                           atutem, dlatego powinieneś nad sobą pracować
                                                                                                      przez całe życie. (…)
                                                                                                                       „Milionerzy z wyboru”    Brian Trac

W ramach realizacji programu Prezesa Sądu Okręgowego i Lubelskiego Kuratora Oświaty „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężenie agresji i przemocy w szkole” na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży oraz w Klinice Psychiatrii od początku roku szkolnego odbywają się cykliczne (raz w miesiącu) warsztaty z mediacji dotyczące kwestii budowania pozytywnych relacji międzyludzkich i rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny.

Warsztaty prowadzone są przez współpracującą z naszą placówką Panią Magdalenę Gizę – pedagogiem i mediatorem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 3 w Lublinie.

              Podczas zajęć poruszane są istotne zagadnienia dotyczące umiejętności komunikacyjnych wpływających pozytywnie na ogólny dobrostan psychofizyczny i społeczny człowieka. Tematy niezwykle istotne, zwłaszcza w obecnej rzeczywistości, gdzie ze względu na bariery komunikacyjne trudno niekiedy  porozumieć się z drugim człowiekiem i utrzymać zdrowe przyjaźnie. 

Uczniowie poznawali zasady i standardy mediacji, techniki skutecznej komunikacji typu „Ja” oraz najczęstsze bariery w porozumiewaniu się. Symulacje mediacji poprzez wcielenie się w odpowiednie role: mediatora, strony konfliktu i pełnomocników stron były świetną okazją do  kształtowania kompetencji miękkich, takich jak: współpraca w grupie, rozpoznawanie i nazywanie emocji, aktywne słuchanie, skuteczne porozumiewanie się i rozwiązywanie konfliktów.

Warsztaty z pewnością uświadomiły młodzieży, że zawsze warto dbać o dobre relacje interpersonalne, w klimacie szacunku, życzliwości i otwartości na drugiego człowieka.

                                                                                                                                  Opracowanie: A. Boczek