KULINARIA

12 stycznia w Klinice Psychiatrii odbyły się warsztaty kulinarne, podczas, których młodzież przygotowała pizze z naturalnych składników. Zajęcia miały na celu kształtowanie nawyków higienicznych w zakresie odżywiania, wpajanie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń kuchennych, uczenie zasad kulturalnego zachowania się przy stole, wyzwalanie inwencji twórczej w strefie kulinarnej, kształtowanie współpracy w grupie. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży i okazały się bardzo owocne.

opracowała KK