W ramach całorocznego projektu pt.,, Kreatywni na co dzień” dzieci i młodzież ze szkoły przyszpitalnej na zajęciach opiekuńczo – wychowawczych wykonywały prace plastyczno-techniczne. Zajęcia miały na celu rozwijanie wyobraźni , kreatywności i sprawności manualnej oraz przybliżenie naszym podopiecznym jak wygląda praca z wykorzystaniem różnorodnych materiałów. Które z tych materiałów są trudniejsze do obróbki i wymagają np. większych nakładów czasu i wysiłku . Dużym zainteresowaniem cieszyła się praca ze szkłem i gipsem. Było to coś innego niż to, z czym obcują na co dzień np. na zajęciach plastycznych w swoich szkołach. Cieszymy się, że możemy wpłynąć na rozwijanie pasji i zainteresowań naszych podopiecznych oraz ich artystyczny rozwój. Zapraszamy na kolejne warsztaty. Na pewno wymyślimy co ciekawego, a tym czasem zapraszamy na obejrzenie naszej relacji z dotychczasowych poczynań.

Opracowała KK