Konkurs na najciekawszy plan dietetyczny  “Mój jadłospis jednodniowy”.

W ramach działań projektowych na zakończenie pierwszego semestru szkolnego na oddziale Psychiatrii dla dzieci i młodzieży w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji w Lublinie odbył się konkurs na najciekawszy plan dietetyczny. Uczestnicy przy pomocy nauczyciela oraz źródeł z Internetu mieli za zadanie stworzyć swój przykładowy jadłospis jednodniowy. Konkurs był poprzedzony warsztatami pt. “Właściwe żywienie=zdrowe myślenie”. Forma graficzna była dowolna. Część uczniów wykonała samodzielnie, odręcznie, a pozostali przy pomocy programów graficznych. Rozstrzygnięcie konkursu nie było łatwe. Wszyscy wykazali się dużym zaangażowaniem i pomysłowością. Po omówieniu każdej z prac laureaci zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.

Konkurs przygotował i przeprowadził nauczyciel wychowawca Artur Maciuk.