Konkurs „Masz wybór – młodość bez używek”

W ramach realizacji autorskiego programu „Życie i zdrowie jako fundamentalne wartości” oraz programu „Trzymaj Formę!” uczniowie z Kliniki Psychiatrii uczestniczyli w konkursie profilaktycznym „Masz wybór – młodość bez używek”. Honorowy patronat nad konkursem objęła Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lublinie i Komenda Miejska Policji, Wydział Prewencji.

Głównym celem konkursu było promowanie profilaktyki uzależnień, dbanie o zdrowie swoje i bliskich oraz zaangażowanie młodzieży w działania profilaktyczne. Zwrócono również uwagę na kształtowanie umiejętności przeciwdziałania presji środowiska i rówieśników do przejawiania złych zachowań i uświadomienie młodzieży o szkodliwości uzależnień od papierosów, alkoholu, narkotyków i dopalaczy.

Poniżej prace nagrodzone.

                                                                                                                                                               Opracowała: A. Boczek