W ramach autorskiego projektu „Dbamy o dobrostan i zdrowie psychiczne” oraz ogólnopolskiego programu „Szkoła Pozytywnego Myślenia” zorganizowaliśmy warsztaty profilaktyczne „Porozmawiajmy o emocjach i uczuciach”.

Znajomość własnych emocji oraz radzenia sobie z nimi jest bardzo ważnym komponentem dbania o higienę psychiczną. Samoświadomość odczuwanych emocji pozwala uważniej funkcjonować w otaczającej nas rzeczywistości i sprawniej radzić sobie z pojawiającymi się wyzwaniami i trudnościami. W emocjach ukrywają się informacje, których umiejętność prawidłowej interpretacji pozwala nam lepiej zrozumieć własne zachowanie. Podczas warsztatów szukaliśmy odpowiedzi na pytania co to są uczucia i emocje? Gdzie rodzą się uczucia?  Poruszano tematy z zakresu komunikacji interpersonalnej, m.in. mowy ciała, postawy asertywnej, empatii, współpracy, komunikowania własnych potrzeb. Uczniowie odgrywali scenki sytuacyjne, w których próbowali rozpoznać i nazwać emocje zaprezentowane przez innych uczestników ćwiczenia. Kolejna zabawa polegała na dokończeniu zdań z określeniem odczuwanych emocji w różnych sytuacjach życiowych, typu: czuję smutek, gdy …, cieszę się, gdy …, martwię się o …, chciałbym … itp.

Zapoznawaliśmy się ze sposobami wyrażania swoich emocji poprzez ruch, twórczość, trening uważności i relaksacji.

Podsumowaniem naszych działań było wspólne wykonanie kreatywnego plakatu  „Wyważ emocje”. A emocji było sporo !!!!

                                                                                                                                  

                                                                                                             Opracowanie: A. Boczek, K. Kleniewska