Europejski Dzień Języków

Uczniowie naszej szkoły brali udział w obchodach Europejskiego Dnia Języków.

Celem zorganizowanych warsztatów było:

– uświadomienie korzyści płynących z uczenia się języków obcych

– podkreślenie ich roli i znaczenia w naszym życiu

– kształtowanie postaw szacunku wobec innych kultur

Uczniowie w czasie warsztatów rozwiązywali ciekawe zadania m.in. dopasowywanie flag do państw, łączenie podstawowych wyrażeń (np. dzień dobry) z nazwami różnych krajów, przyporządkowywanie nazw stolic do państw. Niezwykle kreatywnym zadaniem było wymyślenie własnego kraju (jego nazwy oraz języka, zaprojektowanie flagi, a także opisanie w kilku zdaniach wymyślonego przez siebie kraju).

Uczniowie chętnie uczestniczyli w warsztatach, trzeba też przyznać, iż wykazali się dużą wiedzą na temat innych krajów i ich kultur.

N. S. -W.

                                                                                                                B. T.-W.