26 września obchodzony jest  Europejski  Dzień Języków Obcych. Z tej okazji 2 października 2023 na Oddziale Psychiatrycznym zorganizowane zostały obchody tego święta. Miały one  na celu ukazanie różnorodności językowo-kulturowej naszego kontynentu oraz korzyści płynących z nauki języków obcych oraz promowanie poszanowania dla wszystkich języków.

W ramach szkolnych obchodów uczniowie klas VII-VIII mogli bliżej poznać niektóre z pośród europejskich państw oraz mierzyli się z różnego rodzaju wyzwaniami. Na uczniów czekały quizy interaktywne, np. Jaki to język?Czy znasz flagi krajów Unii Europejskiej?Stolice Europy. NA końcu uczniowie mieli za zadanie zaprezentować postacie z różnych państw, opisując ich wygląd oraz cechy charakteru.

Realizacja szkolnych obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych przyczyniła się do:

– rozszerzania wiedzy uczniów o krajach Europy (symbolice, kulturze, geografii, zwyczajach)

– wyrabiania postawy szacunku w stosunku do dorobku kulturowego, obyczajowego i społecznego innych krajów

– budowania motywacji uczniów do uczenia się języków obcych.

MRC, BW