Zdrowie i dobre samopoczucie uczniów oraz nauczycieli jest fundamentem skutecznej realizacji zadań szkoły, dlatego też nasza szkoła od wielu lat popularyzuje i aktywnie wdraża zasady zdrowego, bezpiecznego i ekologicznego stylu życia.

Szeroko pojęta edukacja zdrowotna i promocja zdrowia ma na celu kształtowanie u uczniów ważnych umiejętności życiowych, m.in. kształtowanie nawyku dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych ludzi oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu i bezpieczeństwu.

Przedsięwzięcia prozdrowotne, proekologiczne i prospołeczne realizowane w naszej szkole są przemyślane, długofalowe, wdrażane systematycznie w życie, oparte na współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Realizujemy ogólnopolskie i autorskie programy oraz projekty edukacyjne.

W ramach realizacji działań zdrowotnych współpracujemy ze środowiskiem lokalnym m.in.:

 • Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Lublinie,
 • Kuratorium Oświaty w Lublinie,
 • Sądem Okręgowym w Lublinie,
 • Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie,
 • Fundacją Sempre a Frente,
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,
 • Polskim Towarzystwem Dietetyki,
 • Ministerstwem Zdrowia,
 • Ministerstwem Edukacji Narodowej,
 • Komendą Miejską w Lublinie, Wydział Prewencji,
 • Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie,
 • Fundacją – Instytut Edukacji Pozytywnej.

                                                                                                                       Opracowała: A. Boczek