W ramach realizacji autorskiego projektu „Zdrowie i życie jako fundamentalne wartości” na zajęciach z wychowania do życia w rodzinie uczniowie utrwalali zasady zdrowego, bezpiecznego i higienicznego stylu życia. Zastanawialiśmy się nad wartością zdrowia w kontekście holistycznym, czyli stanu dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, społecznego i duchowego. Na podstawie projekcji filmów, prezentacji multimedialnych oraz przygotowanych materiałów źródłowych uczniowie poznawali czynniki chroniące mające bezpośredni wpływ na ogólną kondycję psychofizyczną organizmu.

Zgrana, zespołowa praca uczniów oraz życzliwa i twórcza atmosfera pracy zaowocowała opracowaniem ciekawych materiałów w formie mapy myśli, metaplanu, sketchnotek i plakatów profilaktycznych utrwalających zdobytą wiedzę. Dużą atrakcją dla uczniów klas młodszych okazały się interaktywne ćwiczenia w aplikacji wordwall podsumowujące zajęcia. Różnorodność zastosowanych metod i form pracy z pewnością przełoży się na kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych i prospołecznych tak istotnych zwłaszcza w obecnych czasach.

Uczniowie już wiedzą, że na ogólną kondycję organizmu oprócz zdrowej, zbilansowanej diety korzystnie wpływa aktywność fizyczna, rozwijanie pasji i zainteresowań, odpowiednia ilość i jakość snu, dobre relacje z rówieśnikami oraz poznawanie samego siebie, czyli mocne i słabe strony charakteru. Wymaga to dużej świadomości i pracy nad sobą! Ale zawsze warto …

Głównym celem przeprowadzonych zajęć było również takie pokierowanie rozwojem ucznia, aby w pełni wykorzystać jego naturalną ciekawość poznawania świata i wyposażyć w wiedzę dotyczącą ochrony swojego zdrowia, bezpieczeństwa i życia. Obserwując zaangażowanie uczniów podczas zajęć, myślę, że się to udało!

Punktem kulminacyjnym zajęć była wspólna degustacja zdrowych przekąsek, co utwierdziło tylko, że młodzież nie stroni od tych produktów.

Opracowanie: A. Boczek