Dzień dzicka

    Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dla upowszechnienia ideałów i celów  dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych.

   Święto to jest dla nas tak ważne, ponieważ dzieci to nasza przyszłość. Ich sytuacja na świecie jest różna, nie zawsze taka jaka być powinna, dlatego chcemy aby poprzez propagowanie dobrych wzorców kształtować  takie warunki,  w których będą mogły się rozwijać i być szczęśliwe. Nie ma większej nagrody dla dorosłych niż uśmiech na twarzy dziecka. Międzynarodowy Dzień Dziecka jest najlepszą okazją, aby przypomnieć wszystkim, że dzieci to nasz skarb i należy o niego dbać.

   Z okazji tego święta uczniowie z Filii naszej szkoły wzięli udział w grach i zabawach ruchowo –  tanecznych. O naszych podopiecznych  nie zapomniało również Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” obdarowując dzieci i młodzież słodyczami, napojami i owocami. W tym roku paczki wręczali również pracownicy i wolontariusze z Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Na zakończenie spotkań wszyscy nasi darczyńcy usłyszeli gromkie DZIĘKUJEMY. Smakołyki, zabawa i atrakcje – tak  w trzech słowach można opisać to, co działo się tego dnia w szpitalu.  Dzieci były radosne i szczęśliwe. Choć na chwilę zapomniały o troskach życia codziennego.

 opracowali K. Kleniewska, P. Twardowski, R. Zielińska