Dziś składamy wszystkim Bibliotekarzom serdeczne życzenia.

Obchodzony 8 maja Dzień Bibliotekarza i Bibliotek został zainicjowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Wydarzenie to początkowo było skierowane tylko do bibliotekarzy, z czasem stało się powszechnie obchodzonym świętem rozpoczynającym Tydzień Bibliotek.

Uczniowie i nauczyciele szkoły przyszpitalnej składają wszystkim pracownikom bibliotek, a w szczególności naszej Pani Eli najserdeczniejsze życzenia: wielu czytelników, satysfakcji z pracy oraz kreatywnych działań w propagowaniu czytelnictwa.

                                                                                       Beata T-W, Monika R-K