Dbamy o dobrostan i zdrowie psychiczne – „Jesteśmy ważni, widoczni i wyrażamy siebie w sposób zdecydowany i pewny”

W ramach realizacji autorskiego projektu „Dbamy o dobrostan i zdrowie psychiczne” zaproponowaliśmy naszym podopiecznym z Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży oraz z Kliniki Psychiatrii kolejne wyzwanie. Skupiliśmy się na naszych mocnych stronach charakteru, marzeniach i planach życiowych, bo któż z nas nie lubi marzyć? Poniżej prezentujemy wytwory pracy naszych podopiecznych.

                                                                                                                                                          Opracowanie: AB, KK, PT