W tym roku szkolnym wzorem lat ubiegłych uczniowie Kliniki Psychiatrii uczestniczyli w cyklu warsztatów z mediacji (raz w miesiącu) przeprowadzonych przy współpracy z mediatorem i pedagogiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Lublinie – Panią Magdaleną Gizą. Warsztaty były organizowane w ramach kontynuacji od roku szkolnego 2017/2018 programu Prezesa Sądu Okręgowego i Lubelskiego Kuratora Oświaty „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężenie agresji i przemocy w szkole”.

Wszyscy wiemy, jak ważne dla kondycji psychofizycznej jest utrzymywanie prawidłowych relacji interpersonalnych. Dlatego też podczas zajęć zapoznawano się z zasadami i standardami mediacji oraz umiejętnościami wchodzącymi w zakres kompetencji miękkich. Ćwiczenia efektywnego komunikowania się, negocjacji i perswazji uświadomiły młodzieży, że zawsze warto rozmawiać i dążyć do porozumienia w klimacie szacunku, życzliwości, empatii i otwartości na drugiego człowieka, wtedy żyje się łatwiej i przyjemniej.

                                                                                                                                     Opracowała: A. Boczek