LISTY DO HENIA

19 kwietnia obchodzony jest Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom Przeciwko Ludzkości. W tym dniu przypada również rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim.

            Uczniowie szkoły przyszpitalnej z oddziałów Endokrynologii i Rehabilitacji wzięli aktywny udział w akcji społeczno-edukacyjnej ,,Żonkile”, mającej na celu propagowanie wiedzy na temat powstania w getcie oraz upamiętnienie bohaterów, którzy walczyli w kwietniowym zrywie. Żonkil stał się symbolem pamięci wydarzeń z wiosny 1943 roku dzięki ostatniemu przywódcy powstania Markowi Edelmanowi, który co roku składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta.

            Upamiętniając rocznicę powstania nauczyciele wraz z uczniami obejrzeli projekcje filmowe (odpowiednie do każdej grupy wiekowej) przygotowane  przez Muzeum POLIN oraz wykonali papierowe żonkile, symbol pamięci, szacunku i nadziei.

            Uczniowie szkoły napisali również ,,Listy do Henia”– żydowskiego chłopca, który urodził się w 1933 roku i zginął  podczas II wojny światowej. Historia jednego życia stała się symbolicznym losem żydowskich mieszkańców Lublina, którzy zginęli podczas wojny.

Napisanie listu do Henia Żytomirskiego jest wyrazem pamięci nie tylko o małym chłopcu, ale o wszystkich ofiarach Holokaustu.

                                                                                                                               Beata T-W Monika R-K