ABC MAŁEGO KONSUMENTA

Konsumentem jest każdy z nas – nawet już najmłodsze dzieci. W towarzystwie rodziców zdobywają pierwsze doświadczenia przy zakupie produktów i usług oraz mają duży wpływ na podejmowane przez nich decyzje. Warto więc rozbudzać w nich zainteresowanie tą tematyką, tworzyć pierwsze skojarzenia związane z byciem świadomym konsumentem oraz kształtować odpowiednie postawy już na etapie edukacji przedszkolnej.

W ramach kampanii edukacyjnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów realizowanej w naszej szkole przedszkolaki usystematyzowały swoja wiedzę na temat robienia zakupów ze szczególnym uwzględnieniem sklepów internetowych, utrwaliły nazewnictwo sklepów branżowych, dowiedziały się jak zachować się w przypadku uszkodzonego produktu.

Dzieci chętnie angażowały się w proponowane działania i odpowiadały na zadawane pytania oraz z entuzjazmem grały w gry edukacyjne. Szczególną radość sprawiało im wręczenie dyplomów i  małych upominków.