Nasza szkoła przystąpiła do Klubu Szkół UNICEF.

Jest to inicjatywa, która zrzesza szkoły zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei pomocy humanitarnej.

Głównymi celami Klubu jest:

• edukowanie uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata

• budzenie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec zastanej rzeczywistości

• zaangażowanie szkół we współpracę z UNICEF w ramach organizowanych projektów

• propagowanie idei tolerancji międzykulturowej i międzynarodowej

W ramach współpracy Szkół UNICEF organizowane są akcje związane z tematyką praw dziecka, edukacji globalnej i międzykulturowej, a także bezpieczeństwa dzieci.

Materiały edukacyjne dla szkół w ramach członkostwa w Klubie Szkół UNICEF – rok szkolny 2021/2022

Opracowanie: Anna Boczek – szkolny koordynator Klubu Szkół UNICEF