Międzynarodowy Dzień ZdrowiaMiędzynarodowy Dzień Zdrowia

W dniu 15 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół Specjalnych przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie odbyły się warsztaty edukacyjne z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Zdrowia. Działanie zrealizowano w ramach programu mającego na celu promowanie i popularyzowanie w środowisku szkolnym zaleceń „Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”.


Podczas zajęć edukacyjnych z przyrody uczniowie opracowali plakaty zachęcające do bezpiecznego uprawiania sportów, dbania o kondycję organizmu i przeciwdziałania otyłości oraz wykonywali ulotki, które miały zachęcać młodych ludzi do zdrowego odżywiania i unikania nałogów. Wyeksponowano prace uczniów biorących udział w szkolnym konkursie plastycznym o zdrowym odżywianiu pod hasłem „Zdrowo się odżywiam – wiem co jem”.


Międzynarodowy Dzień Zdrowia

 

Co się działo?

Głównym punktem warsztatów edukacyjnych było szkolenie dietetyczne przeprowadzone przy współpracy z panią dietetyk Kliniki Endokrynologii DSK – Elżbietę Ciszewską. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z zasadami piramidy zdrowego żywienia i codziennego spożywania określonych produktów. Pani dietetyk podkreślała, jak ważne jest ograniczenie słodyczy, a w zamian jedzenie produktów zdrowych. Ponadto zwrócono uwagę na korzyści płynące z jedzenia warzyw i owoców pięć razy dziennie. Omówione zostały skutki niewłaściwego odżywiania się, zwłaszcza zagrożenia wynikające ze spożywania produktów typu fast food, napojów energetyzujących oraz napojów gazowanych i słodzonych.


Międzynarodowy Dzień Zdrowia

 

Dla uczestników przygotowano wiele atrakcji takich, jak stoisko ze zdrową żywnością, konkurs na prawidłowo i estetycznie wykonaną piramidę zdrowia, krzyżówki, quizy, zgadywanki i kolorowanki o tematyce profilaktycznej. Ponadto opracowano gazetkę propagującą zasady zdrowego stylu życia oraz zasady racjonalnego odżywiania.


Międzynarodowy Dzień Zdrowia

 

Na zakończenie spotkania uczniowie zostali zaproszeni na pyszny, jednocześnie zdrowy i kolorowy poczęstunek.


Międzynarodowy Dzień Zdrowia

 

Każdy uczestnik otrzymał komiks z zaleceniami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem oraz ulotki z piramidą zdrowego żywienia.


Międzynarodowy Dzień Zdrowia

 


Opracowała Anna B.