I edycja kreatywnego konkursu o odpadach „Segregujesz – Zyskujesz!”


 

Prace uczniów z Kliniki Endokrynologii USzD w Lublinie nagrodzone w I edycji kreatywnego konkursu o odpadach pt. „Segregujesz – Zyskujesz”. Konkurs zorganizowany został przez Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach projektu „Kampania edukacyjno-informacyjna z zakresu gospodarki odpadami”.
Segregujesz – Zyskujesz

 Segregujesz – Zyskujesz

 Segregujesz – Zyskujesz

 Segregujesz – Zyskujesz

 Segregujesz – Zyskujesz

 Cel konkursu:


• podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej, poprzez kształtowanie świadomości w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego,


• rozwijanie wśród dzieci postaw proekologicznych wobec otaczającego środowiska naturalnego oraz zmysłu plastycznego i kreatywności w połączeniu z aktywną edukacją ekologiczną.
Segregujesz – Zyskujesz
Opracowanie: Anna Boczek