Ogólnopolski konkurs „Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz”Plakat uczniów z Kliniki Endokrynologii USzD w Lublinie zgłoszony na ogólnopolski konkurs wiedzy o zdrowym odżywianiu pt. „Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz”. Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz Kuratorium Oświaty w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

konkurs plastyczny


Celem konkursu jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat żywienia oraz kształtowanie pozytywnej postawy wobec spożywania zdrowych produktów żywieniowych.


 Opracowanie: Anna Boczek