Ogólnopolski program edukacyjny


„Żyj smacznie i zdrowo”
 

Już po raz szósty nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Żyj smacznie i zdrowo” marki Winiary i Federacji Polskich Banków Żywności. Program pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Zdrowia cieszy się dużym zainteresowaniem naszych uczniów.


Żyj smacznie i zdrowo

 

Misją programu jest przekazanie gimnazjalistom wiedzy z zakresu prawidłowego i zdrowego odżywiania oraz zachęcenie ich do wspólnego spożywania posiłków i podejmowania pierwszych samodzielnych prób gotowania.


Żyj smacznie i zdrowo

 

W ramach programu promuje się wśród młodzieży postawę proekologiczną, a także ideę niemarnowania żywności.

W trakcie realizacji programu uwzględniano między innymi następujące działania edukacyjne:pogadanki oraz cykl zajęć wykładowo – warsztatowych na godzinach wychowawczych, zajęciach pozalekcyjnych i zajęciach z wychowania w do życia w rodzinie z wykorzystaniem filmów edukacyjnych i prezentacji multimedialnych


wizualna promocja idei zdrowego stylu życia poprzez wykonywanie m.in. gazetek ściennych, wystawy prac uczniów


prelekcje i warsztaty prozdrowotne przeprowadzone przez dietetyka pt. „Zasady zdrowego żywienia dzieci i młodzieży” warsztaty profilaktyczno – edukacyjne pt. „Żywność bogactwem składników pokarmowych – piramida zdrowego żywienia”


przeprowadzenie konkursu wiedzy pt. „Zbilansowana dieta i aktywność fizyczna gwarantem zdrowia”


Żyj smacznie i zdrowo

Żyj smacznie i zdrowo

Żyj smacznie i zdrowo

Żyj smacznie i zdrowo
Opracowanie: Anna B.