„Światowy Dzień bez papierosa”„Światowy Dzień bez papierosa”

W dniu 27 maja 2015 roku w Zespole Szkół Specjalnych przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie odbyła się uroczystość szkolna z okazji obchodów „Światowego Dnia bez papierosa”, na którą zaproszono pracowników Ośrodka Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli panią kierownik Justynę Cybul i pielęgniarkę Wandę Bednarczyk oraz pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie – panie Renatę Bezładę i Magdalenę Helińską- Gurbę.


Rzuć palenie

 

Głównym celem uroczystości było propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia oraz uświadomienie zagrożeń związanych z paleniem papierosów.


Co się działo?

Uroczystość rozpoczęła się wykładem z prezentacją multimedialną nt. „Szkodliwości palenia tytoniu” w kontekście zapisów Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem wygłoszonym przez Panią Wandę Bednarczyk.


Rzuć palenie

 

Pracownicy Sanepidu przygotowali punkt konsultacyjno – diagnozujący, w którym można było wykonać badanie pojemności wyrzutowej płuc i stężenie tlenku węgla w wydychanym powietrzu.


Rzuć palenie

 

Rzuć palenie

 

Uczestnikami uroczystości byli również uczniowie realizujący ogólnopolskie programy antynikotynowe „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie proszę” i „Znajdź właściwe rozwiązanie”, którzy w części warsztatowej mogli zaprezentować wiadomości i umiejętności zdobyte w trakcie zajęć.


Rzuć palenie

 

Mamy nadzieję, że podejmowane przez nas działania profilaktyczne przyczyniły się do zwiększenia świadomości uczniów hospitalizowanych na temat negatywnych konsekwencji palenia papierosów.


Rzuć palenie

 


Opracowała Anna B.