Pogadanka prewencyjna „Bezpieczeństwo w czasie letniego wypoczynku”


17 czerwca 2016 roku w Filii Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie odbyła się pogadanka prewencyjna na temat „Bezpieczeństwo w czasie letniego wypoczynku” przeprowadzona przez Panią podkom. Agnieszkę Łoś – policjantkę z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Lublinie. Celem spotkania było przygotowanie dzieci do letniego wypoczynku poprzez omówienie najważniejszych zasad dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa.


Od 25 czerwca zaczynają się wakacje, to czas letniego wypoczynku i wakacyjnych wyjazdów. Przypomniano uczniom o obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa w pojazdach, zakazie rozmowy z kierowcą w czasie jazdy, ostrzegano przed niebezpiecznymi zabawami na drodze i w pasie drogi. Rowerzystom przypomniano o zasadach bezpiecznej jazdy, wyposażeniu roweru oraz zachowania zgodnego z przepisami ruchu drogowego. Policjantka chętnie odpowiadała na pytania uczniów. Najmłodsi uczestnicy spotkania byli szczególnie zainteresowani prezentacją sprzętu policyjnego.


Należy również wspomnieć, że jednym z laureatów konkursu plastycznego pt. „Bezpiecznie na dwóch kółkach” ogłoszonego przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Lublinie był uczeń naszej szkoły, który jeszcze raz otrzymał gratulacje i podziękowania za udział w konkursie.
Bezpieczeństwo w czasie letniego wypoczynku Bezpieczeństwo w czasie letniego wypoczynku Bezpieczeństwo w czasie letniego wypoczynku
Bezpieczeństwo w czasie letniego wypoczynku Bezpieczeństwo w czasie letniego wypoczynku Bezpieczeństwo w czasie letniego wypoczynku


Opracowanie: Anna B.