Ogólnopolski program edukacyjny

„Wybieram Wodę”W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Wybieram Wodę” koordynowanego przez Polskie Towarzystwo Dietetyki oraz Instytut Promocji Zdrowia i Dietoterapii.
Program przeznaczony był dla uczniów I – VI szkoły podstawowej i realizowany w Filii Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.Celem programu była edukacja uczniów w zakresie prawidłowego nawodnienia organizmu oraz promocja racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi.


Wybieram Wodę

 


Wybieram Wodę

 


W trakcie programu odbyły się lekcje edukacyjne w ramach zajęć z edukacji zdrowotnej przewidzianej w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego dla Szkół Podstawowych:

  1. Od kropli wody do organizmu człowieka.
  2. Woda cenniejsza niż złoto.
  3. Każda kropla wody jest cenna.Działania podejmowane w ramach programu podkreślały rolę wody nie tylko w zachowaniu zdrowia, ale także w środowisku, gospodarce, przemyśle i rolnictwie.
W ramach programu nasi uczniowie wzięli również udział w konkursie plastycznym.Zwieńczeniem zrealizowanych działań było przyznanie szkole certyfikatu uczestnictwa w programie.


Wybieram Wodę

 


Wybieram Wodę

 
Opracowanie: Anna B.