Światowy Dzień Walki z RakiemŚwiatowy Dzień Walki z Rakiem

Nasza szkoła od lat włącza się w działania promujące zdrowy tryb życia. Od stycznia 2015 roku realizujemy projekt „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”.


Rak

 

W dniu 23 lutego 2015 roku w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem w Zespole Szkół Specjalnych przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie zaproszeni goście - pracownicy Ośrodka Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia COZL dr n. med. Jacek Mendocha i Wanda Bednarczyk upowszechniali zapisy Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Spotkanie miało na celu promowanie postaw prozdrowotnych, a szczególnie profilaktyki i diagnostyki nowotworów. W obchodach uczestniczyli uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.


Rak

 

Co się działo?

Dr n. med. Jacek Mendocha przeprowadził 45 – minutowy wykład nt. „Profilaktyka pierwotna i wtórna nowotworów złośliwych ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka skóry, raka piersi i nowotworów jelita grubego”. Pan doktor w sposób rzetelny i uporządkowany przekazał wiedzę na temat czynników przyczynowych powstawania nowotworów oraz wpływu stylu życia na ryzyko zachorowania. Ponadto każdy zainteresowany mógł skorzystać z nauki samobadania piersi na fantomach, pomiaru ciśnienia krwi i poziomu cukru oraz pomiaru tkanki tłuszczowej i BMI.


Rak

 

Przeprowadzono również kolportaż ulotek i materiałów edukacyjnych z zapisami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.


Rak

 

W ramach akcji uczniowie naszej szkoły przygotowali gazetkę informacyjną dotyczącą dekalogu Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.


Rak

 

Myślimy, że zdobyta wiedza przyczyni się do większej odpowiedzialności i świadomości za stan własnego zdrowia i naszych najbliższych.


Rak

 


Opracowała Anna B.