„Trzymaj Formę!” – ogólnopolski program edukacyjny promujący zdrowy styl życia„Trzymaj Formę!” – ogólnopolski program edukacyjny promujący zdrowy styl życia

„Trzymaj Formę!” – ogólnopolski program edukacyjny promujący zdrowy styl życia

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła po raz kolejny realizowała ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj Formę!” koordynowany przez Główny Inspektorat Sanitarny.


Honorowy patronat nad programem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.


Program „Trzymaj Formę!” pomaga rozwijać zainteresowania zdrowym stylem życia i kształtuje odpowiednie nawyki żywieniowe uczniów i ich rodzin.


Jednym z najważniejszych odbiorców programu „Trzymaj Formę!” byli rodzice – zgodnie z hasłem Światowej Organizacji Zdrowia „zdrowie zaczyna się w domu”. Tylko wspólne, ukierunkowane działania mogły przyczynić się do ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – profilaktycznych realizowanych w szkole i w domu rodzinnym naszych podopiecznych.


W ramach programu realizowano szereg przedsięwzięć profilaktycznych służących kształtowaniu i modelowaniu pożądanych postaw poprzez promowanie zdrowego stylu życia, wdrażania zasad dbałości o higienę i bezpieczeństwo, były to m.in.:


• Warsztaty kulinarne „Smaki Niepodległej”


„Trzymaj Formę!” – ogólnopolski program edukacyjny promujący zdrowy styl życia

„Trzymaj Formę!” – ogólnopolski program edukacyjny promujący zdrowy styl życia

• Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania – przygotowanie wspólnie z rodzicami zdrowego posiłku


„Trzymaj Formę!” – ogólnopolski program edukacyjny promujący zdrowy styl życia

„Trzymaj Formę!” – ogólnopolski program edukacyjny promujący zdrowy styl życia

• Warsztaty dietetyczne dla uczniów i rodziców przeprowadzone przez dietetyka z Centrum Dietetycznego Naturhouse Wieniawska w Lublinie


„Trzymaj Formę!” – ogólnopolski program edukacyjny promujący zdrowy styl życia

„Trzymaj Formę!” – ogólnopolski program edukacyjny promujący zdrowy styl życia

„Trzymaj Formę!” – ogólnopolski program edukacyjny promujący zdrowy styl życia

• Multimedialne warsztaty profilaktyczne dla uczniów i rodziców „Patent na zdrowie – piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej” zorganizowane w ramach Międzynarodowego Dnia Zdrowia


„Trzymaj Formę!” – ogólnopolski program edukacyjny promujący zdrowy styl życia

„Trzymaj Formę!” – ogólnopolski program edukacyjny promujący zdrowy styl życia

• Wystawy prac plastycznych uczniów promujących zdrowie


„Trzymaj Formę!” – ogólnopolski program edukacyjny promujący zdrowy styl życia

„Trzymaj Formę!” – ogólnopolski program edukacyjny promujący zdrowy styl życia

„Trzymaj Formę!” – ogólnopolski program edukacyjny promujący zdrowy styl życia

• Konkursy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia


„Trzymaj Formę!” – ogólnopolski program edukacyjny promujący zdrowy styl życia

• Cykl zajęć edukacyjnych na godzinach wychowawczych, przyrodzie i biologii poświęconych zasadom zdrowego stylu życia
Przekazując uczniom wiedzę o zdrowiu, kształtując odpowiednie umiejętności, postawy i przekonania ułatwia się im zdrowy styl życia i uczy unikania zachowań ryzykownych, co w znacznym stopniu wpływa na poprawę jakości życia naszych podopiecznych.
Opracowanie: Anna Boczek