Akcja prewencyjna „Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych”

W dniu 11 stycznia 2016 roku uczniów naszej szkoły odwiedzili: przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Lublinie – mł. asp Grzegorz Mazurek, Straży Miejskiej – insp. Marek Hondzel i Pani psycholog Jolanta Wąsowska.Akcja prewencyjna

Celem spotkania było kształtowanie postaw i nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych. Zaproszeni goście przeprowadzili pogadankę na temat bezpiecznych zabaw w czasie ferii zimowych oraz w różnych innych sytuacjach: w szkole, w domu, w kontaktach z obcymi, podczas korzystania z Internetu. Prelegenci przypomnieli także podstawowe zasady uczestnictwa w ruchu drogowym.


Poruszono również problemy uzależnień, kradzieży, agresji słownej i fizycznej oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich.Akcja prewencyjna

Zwieńczeniem spotkania był konkurs wiedzy z zakresu omawianych zagadnień. Natomiast uczniowie realizujący pakiet edukacyjny „Droga i Ja” otrzymali dyplomy za wiedzę z zakresu bezpiecznego i ekologicznego poruszania się w ruchu drogowym.Akcja prewencyjna

Akcja prewencyjna

Miłą niespodzianką były drobne upominki w postaci elementów odblaskowych i folderów, które dzieci otrzymały podczas tej akcji.Akcja prewencyjna

Mamy nadzieję, że wiedza przekazana naszym podopiecznym przyczyni się do zwiększenia świadomości związanej z zagrożeniami, jakie mogą spotkać ich w codziennym życiu.
Opracowanie: Natalia S-W., Anna B., Łukasz N.