Warsztaty z negocjacji – metody porozumiewania się i rozwiązywania konfliktówW dniu 3 czerwca uczniowie naszej szkoły po raz kolejny mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach z negocjacji dotyczących uczenia się rozwiązywania sporów i konfliktów bez przemocy oraz zawierania porozumienia.


Warsztaty z negocjacji

W tym dniu gościliśmy Panią Magdalenę Gizę – mediatora sądowego Sądu Okręgowego w Lublinie i pedagoga z Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Nr 3 w Lublinie.


Warsztaty z negocjacji

Warsztaty z negocjacji

Uczniowie zapoznawali się z pojęciem negocjacja i mediacja, poznawali zasady skutecznej negocjacji, które bazują na umiejętności rozpoznawania potrzeb osób skonfliktowanych, ich wzajemnym powiązaniu.


Negocjacje to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia. Negocjacje to połączenie umiejętności bycia asertywnym (umiejętność mówienia „nie”) i nastawienie na współpracę. W negocjacji ważną rolę odgrywają umiejętności emocjonalne i społeczne negocjatorów, a więc kultura osobista, gotowość do współpracy, sposób mówienia, ubiór.


Warsztaty z negocjacji

Warsztaty z negocjacji

Warsztaty z negocjacji

Warsztaty z negocjacji

Warsztaty z negocjacji

Warsztaty z negocjacji

Podczas warsztatów młodzież pod czujnym okiem Pani pedagog wykonywała ćwiczenia rozwijające umiejętności asertywne i skutecznego, pozbawionego agresji porozumiewania się. Obecni zapoznawali się z barierami, które często utrudniają prawidłową komunikację międzyludzką. Nie zabrakło również ćwiczeń rozwijających empatię oraz umiejętność właściwego rozpoznawania i nazywania emocji oraz dokonywania wartościowych wyborów życiowych. Młodzież poznawała też nazwy organizacji stojących na straży obrony praw człowieka.


Warsztaty z negocjacji

Warsztaty z negocjacji

Warsztaty były ciekawą lekcją kształtowania osobowości, postaw i umiejętności prospołecznych naszych podopiecznych. Poprzez poprawę relacji interpersonalnych i klimatu społecznego w szkole przyczyniamy się w znacznym stopniu do poczucia bezpieczeństwa społeczności szkolnej.
Więcej informacji:


Psychospołeczne uwarunkowania bezpieczeństwa w szkole

D Z I Ę K U J E M Y !

Opracowanie: Anna Boczek