Ogólnopolska akcja „Bezpieczne Wakacje 2019”

Mając na uwadze zdrowie, bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie naszych uczniów oraz w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym nasza szkoła po raz kolejny przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne Wakacje”.


Wakacje 2019

Głównymi celami akcji było przygotowanie dzieci i młodzieży do bezpiecznego spędzania letniego wypoczynku oraz kształtowanie właściwych nawyków związanych z bezpieczeństwem.


Wakacje 2019

Wakacje 2019

Policjantki z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie – mł. asp Dorota Bielecka i Elżbieta Konowałek przybliżyły uczniom zasady bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach podczas letniego wypoczynku. Przedstawiono zasady bezpiecznego poruszania się na drodze, właściwego przechodzenia przez jezdnię, istotę noszenia elementów odblaskowych, rozważnego korzystania z kąpielisk. Wyjaśniono zasady bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole, w domu, na podwórku oraz ograniczonego zaufania w stosunku do obcych osób. Poznawano zasady bezpiecznego zachowania się podczas gier i zabaw ruchowych. Uczniowie uczyli się również właściwych zachowań w sytuacji wypadku.


Wakacje 2019

Policjantki przestrzegły młodzież przed zagrożeniem związanym z używaniem środków psychoaktywnych, piciem alkoholu i paleniem papierosów.


Wakacje 2019

Szczególną uwagę poświęcono sposobom przeciwdziałania przemocy i agresji wśród dzieci w cyberprzestrzeni. Cyberbezpieczeństwo jest wyjątkowo ważne – dlatego też uczniowie otrzymali pakiet praktycznych wskazówek, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń podłączonych do internetu. Dowiedzieli się, jakie pułapki zastawiają hackerzy i poznawali skuteczne narzędzia, które pozwalają ochronić bezpieczeństwo swoje i najbliższych. Przedstawiono zagrożenia jakie niesie za sobą niewłaściwe korzystanie z sieci internetowej oraz publikacja różnych materiałów i zdjęć na portalach społecznościowych.


Poruszono też zagadnienia dotyczące odpowiedzialności karnej młodzieży za czyny niedozwolone i niezgodne z prawem.


Wakacje 2019

Zapoznawano uczniów z modelami bezpiecznych zachowań, sposobami szybkiego reagowania na zagrożenia, utrwalanie prospołecznych postaw wśród uczniów i wzbudzenie u dzieci zaufania do przedstawicieli służb bezpieczeństwa.


Zdobytą i utrwaloną podczas spotkania wiedzę uczniowie mogli skonfrontować biorąc udział w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Prewencyjnej pt. „Jestem Bezpieczny” zorganizowanym przez Wydział Prewencji KMP w Lublinie. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test 20 pytań. Pytania dotyczyły zagadnień, z którymi dzieci i młodzież spotykają się na co dzień, a które mają istotny wpływ na ich bezpieczeństwo. Pytania dotyczyły również systemu działania służb i instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz znajomości podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


Wakacje 2019

Wakacje 2019

Wakacje 2019

Wakacje 2019

Wakacje 2019

Wakacje 2019

Uczniowie zaprezentowali wysoki poziom ogólnej wiedzy na temat różnych sytuacji związanych z bezpieczeństwem. Osoby, które uzyskały największą liczbę punktów w teście otrzymały nagrody, pozostali uczestnicy gadżety i elementy odblaskowe ufundowane przez KMP w Lublinie.


Wakacje 2019

Wakacje 2019

Wakacje 2019

Wakacje 2019

W ramach akcji nasi uczniowie wzięli również udział w ogólnopolskim konkursie „Moje Bezpieczne Wakacje 2019”.


Wakacje 2019

Wakacje 2019

Wakacje 2019

Wakacje 2019

Wakacje 2019

Wszystkie tego typu działania profilaktyczne to ważny krok w kierunku zapewnienia naszym podopiecznym szeroko pojętego bezpieczeństwa i kształtowanie postaw prozdrowotnych.
Życzymy wszystkim słonecznych, beztroskich i bezpiecznych wakacji!


Wakacje 2019

Opracowanie: Anna Boczek, Anna Bieńko