Sukces uczennicy naszej szkoły – II miejsce w ogólnopolskim
konkursie plastyczno – literackim „Zdrowy Europejczyk”Jest nam miło poinformować, że uczennica naszej szkoły (Ania K., kl. IV, Klinika Endokrynologii) zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie plastyczno – literackim „Zdrowy Europejczyk” .


Konkurs skierowany był dla uczniów szkół szpitalnych i sanatoryjnych, organizatorem zaś Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie.


Konkurs miał za zadanie kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród młodych Europejczyków.


Główne cele konkursu:


• Rozwijanie zainteresowań problematyką zdrowego stylu życia


• Prezentowanie produktów regionalnych, charakterystycznych dla poszczególnych państw Unii Europejskiej


• Zachęcanie uczniów do przeanalizowania i wskazania różnic w zdrowej diecie Europejczyków


• Wsparcie emocjonalne dziecka hospitalizowanego poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości i satysfakcji
EuropejczykEuropejczykSerdecznie gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów!!!

Opracowanie: Anna Boczek