Warsztaty mediacyjne – skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów rówieśniczych„Mediacja – to nadzieja, która pomaga
zamienić łzy w radość”


Pani sędzia Eleonora Porębiak – Tymecka
koordynator do Spraw Mediacji i Edukacji Prawnej Sądu Okręgowego w LublinieW dniu 25 kwietnia 2019 roku w ramach Sądowego Uniwersytetu dla Szkół oraz udziału naszej szkoły w programie „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężenie agresji i przemocy w szkole” rozpoczęliśmy cykl warsztatów z zakresu mediacji.Warsztaty mediacyjne – skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów rówieśniczych

Warsztaty przeprowadzone zostały we współpracy z Panią Magdaleną Gizą – stałym mediatorem i pedagogiem z Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Nr 3 w Lublinie.


Głównymi celami warsztatów było zwiększenie kompetencji interpersonalnych uczniów w zakresie rozwiązywania konfliktów rówieśniczych, przeciwdziałania agresji i przemocy, podejmowania interwencji profilaktycznych, reagowania w sytuacjach kryzysowych.


Na wstępie Pani Magdalena Giza przybliżyła młodzieży specyfikę zawodu zaufania publicznego, jaki wykonuje mediator. Uczniowie dowiedzieli się jakie uprawnienia, predyspozycje i umiejętności powinni posiadać mediatorzy, aby skutecznie pomóc zwaśnionym stronom zawrzeć kompromisowe rozwiązanie.Warsztaty mediacyjne – skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów rówieśniczych


Warsztaty mediacyjne – skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów rówieśniczych

Uczestnicy zapoznawali się z zasadami i technikami pośredniej i bezpośredniej mediacji stosowanej przez mediatora. Mediacja jest sposobem rozwiązywania konfliktów i kłótni. Odbywa się w obecności mediatora, który ma za zadanie pomóc dojść do porozumienia osobom, pomiędzy którymi powstał konflikt. Mediacja jest dobrowolna, każdy sam decyduje, czy chce do niej przystąpić. Mediator jest bezstronny – każda osoba, która bierze udział w mediacji jest przez niego traktowana w taki sam sposób i ma takie same prawa. Mediator nie ocenia, nie podaje gotowych rozwiązań, tylko pomaga rozwiązać problem.


Mediacja jest objęta tajemnicą i wszystko, co dzieje się w trakcie spotkania mediacyjnego zostaje pomiędzy uczestnikami.


Mediacja stanowi ważne i skuteczne narzędzie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą, zgodnie z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej dotyczącymi zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznej i pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach .Warsztaty mediacyjne – skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów rówieśniczych

Następnie uczniowie poznawali przyczyny konfliktów oraz metody i sposoby ich rozwiązywania. Poszerzali wiedzę na temat możliwości interwencji w sytuacjach zagrożenia oraz udzielania pomocy i wsparcia ofiarom przemocy.


Młodzież brała udział w symulacji mediacji poprzez wcielenie się w odpowiednie role: mediatora, strony konfliktu i pełnomocników stron.Warsztaty mediacyjne – skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów rówieśniczych


Warsztaty mediacyjne – skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów rówieśniczych

Młodzież wykazała się wyobraźnią, kreatywnością i nieszablonowymi pomysłami w celu rozwiązywania sugerowanych konfliktów poprzez zainicjowanie rozmowy i zawieranie porozumienia. Najważniejsze, aby sposób porozumiewania się stron konfliktu był całkowicie pozbawiony przemocy.Warsztaty mediacyjne – skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów rówieśniczych


Warsztaty mediacyjne – skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów rówieśniczych


Warsztaty mediacyjne – skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów rówieśniczych

Udział w warsztatach był znakomitą lekcją nabywania kompetencji społecznych, takich jak: nauki współpracy w grupie, aktywnego słuchania, skutecznego komunikowania się i rozwiązywania problemów.Warsztaty mediacyjne – skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów rówieśniczych

Upowszechnianie wzorców konstruktywnego rozwiązywania konfliktów rówieśniczych z pewnością wpłynie stymulująco na kompetencje społeczno – emocjonalne naszych uczniów. Przyczyni się to w znacznym stopniu również do skutecznego zapobiegania przemocy fizycznej i psychicznej w środowisku szkolnym.D Z I Ę K U J E M Y !
Więcej informacji:


O negocjacjach i mediacjach, czyli jak rozmawiać i rozwiązywać trudne sprawy:


Standardy ochrony praw dziecka – Rzecznik Praw Dziecka
Opracowanie: Anna Boczek