„Odżywiam się zdrowo, wiem co jem”.

Odżywiam się zdrowo

W listopadzie 2014 roku w ramach realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w naszej szkole ogłoszony został konkurs plastyczny pod hasłem „Odżywiam się zdrowo, wiem co jem”. Konkurs objęty został honorowym patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie – fundatorem nagród.


Konkurs miał na celu popularyzowanie wiedzy o zdrowej żywności oraz zasadach zdrowego odżywiania, rozwijanie samodzielności i kreatywności uczniów oraz ich umiejętności artystycznych, realizację jednego z kierunków polityki edukacyjnej państwa: działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.


Powstało wiele ciekawych, różnorodnych i niepowtarzalnych prac, które pokazały, że młodzi artyści mają świadomość znaczenia odpowiednio zbilansowanej diety na stan własnego zdrowia i samopoczucia.


W konkursie brali udział uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, z Kliniki Endokrynologii, Hematologii i Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży, w grupach wiekowych: klasa IV – VI szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum.


Autorzy wszystkich prac plastycznych (38 prac) biorących udział w konkursie otrzymali wyróżnienia, nagrody i drobne upominki.


W holu Kliniki Endokrynologii zorganizowano wystawę pokonkursową, dzięki której cała społeczność szkolna została zmobilizowana do stosowania zasad profilaktyki prozdrowotnej.

Odżywiam się zdrowoOdżywiam się zdrowoOdżywiam się zdrowoOdżywiam się zdrowo

Opracowanie: Anna B.