IX Ogólnopolski Konkurs Profilaktyczny
„Bezpiecznie na wsi - maszyna pracuje a dziecko obserwuje”

Prezentujemy pracę plastyczną ucznia naszej szkoły zgłoszoną do ogólnopolskiego konkursu „Bezpiecznie na wsi – maszyna pracuje a dziecko obserwuje”. Patronat Honorowy nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a współorganizatorzy to: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Głównym celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych bezpiecznych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego.Na wsi
Opracowanie: Anna Boczek