„Odpal myślenie, nie wchodź w uzależnienie”
– profilaktyka uzależnień

„Odpal myślenie, nie wchodź w uzależnienie”

18 marca 2019 roku uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w interesującej debacie profilaktycznej realizowanej w ramach projektu „Odpal myślenie, nie wchodź w uzależnienie”. Jest to przedsięwzięcie realizowane w szkołach przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, finansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.


Głównym celem przedsięwzięcia było podniesienie poziomu świadomości młodzieży w zakresie zagrożeń zdrowotnych oraz konsekwencji prawnych i społecznych wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych.


Debatę poprowadzili współpracujący od wielu lat z naszą szkołą przedstawiciele policji Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Lublinie: st. specjalista Elżbieta Konowałek i st. asp. Grzegorz Mazurek.„Odpal myślenie, nie wchodź w uzależnienie”

„Odpal myślenie, nie wchodź w uzależnienie”

„Odpal myślenie, nie wchodź w uzależnienie”


Podczas debaty goście wyjaśnili mechanizm uzależnienia oraz przedstawili zagrożenia wynikające z zażywania narkotyków i dopalaczy zarówno w aspekcie zdrowotnym, jak i prawnym. Uczniowie pogłębiali swoją wiedzę dotyczącą przyczyn i skutków uzależnienia od alkoholu, papierosów, narkotyków i dopalaczy. Poruszano również problem uzależnień behawioralnych (nałogowe wykonywanie danych czynności takich jak nadmierne korzystanie z internetu, kompulsywne zakupy, hazard, gry komputerowe).„Odpal myślenie, nie wchodź w uzależnienie”

„Odpal myślenie, nie wchodź w uzależnienie”

Uczniowie poznawali techniki skutecznej asertywności oraz proste metody radzenia sobie ze stresem. Przekazano również informacje na temat osób i instytucji udzielających pomocy i wsparcia w sytuacjach kryzysowych.


Zwrócono uwagę na fakt, iż kształtowanie osobowości młodzieży odbywa się poprzez system wartości człowieka budowany przez rodziców, rodzinę, nauczycieli, kolegów i środowisko.


Podczas debaty uczniowie opracowywali plakaty profilaktyczne na temat: Dlaczego młodzi ludzie sięgają po substancje psychoaktywne?„Odpal myślenie, nie wchodź w uzależnienie”

„Odpal myślenie, nie wchodź w uzależnienie”

Młodzież jednogłośnie podkreśliła istotne znaczenie czynników chroniących przed uzależnieniami takich jak: pozytywne relacje z ludźmi, pozytywny obraz siebie, umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem, posiadanie pasji, zainteresowań, marzeń i celów życiowych.„Odpal myślenie, nie wchodź w uzależnienie”

Kolejnym punktem spotkania była projekcja filmu profilaktycznego „Nie wchodź w uzależnienie” nakręconego przez uczniów jednej z lubelskich szkół. Treść filmu głęboko poruszyła obecnych ze względu na ważne zagadnienia obrazujące myśli i uczucia osoby uzależnionej od środków psychoaktywnych oraz toczącej się „wewnętrznej walki”.„Odpal myślenie, nie wchodź w uzależnienie”

„Odpal myślenie, nie wchodź w uzależnienie”


„Odpal myślenie, nie wchodź w uzależnienie”

„Odpal myślenie, nie wchodź w uzależnienie”

Zagadnienia poruszane w debacie korelowały z założeniami Programu Wychowawczo – Profilaktycznego realizowanego w naszej szkole.


Dziękujemy przybyłym gościom za poświęcony czas i przybliżenie naszym podopiecznym ważnych zagadnień mających bezpośredni wpływ na zdrowie i życie młodego człowieka. Spotkanie z pewnością przyczyni się również do nabycia przez młodzież praktycznych umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami istniejącymi w otaczającym świecie.


Więcej informacji:


Odpal myślenie, nie wchodź w uzależnienie – materiał dla młodzieży


www.krzywoweszlo.pl

Opracowanie: Anna Boczek