Konkurs przyrodniczo – historyczny „Najpiękniejsze miejsca w Polsce”
Polska to piękny kraj, który słynie z wielu niepowtarzalnych, uroczych krajobrazów i wspaniałych zabytków z bogatą historią. Pragnąc rozbudzać i rozwijać zainteresowania przyrodnicze i historyczne swoją Ojczyzną oraz w ramach obchodów 100 – rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nauczyciele przyrody i historii zorganizowali konkurs przyrodniczo – historyczny pt. „Najpiękniejsze miejsca w Polsce”.


Głównymi celami konkursu były:


• Poszerzenie wiadomości o miejscach szczególnie ciekawych pod względem przyrodniczym i historycznym znajdujących się w Polsce

• Rozwijanie wrażliwości na piękno i różnorodność przyrodniczą naszego kraju

• Kształtowanie postaw patriotycznych

• Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej

• Umożliwienie uczniom odniesienia sukcesu poprzez udział w konkursie


 Konkurs przyrodniczo – historyczny 
„Najpiękniejsze miejsca w Polsce”

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy, nagrody książkowe i gry edukacyjne.


Poniżej prezentujemy prace wyróżnione:


 Konkurs przyrodniczo – historyczny „Najpiękniejsze miejsca w Polsce”

 Konkurs przyrodniczo – historyczny „Najpiękniejsze miejsca w Polsce”

 Konkurs przyrodniczo – historyczny „Najpiękniejsze miejsca w Polsce”

 Konkurs przyrodniczo – historyczny „Najpiękniejsze miejsca w Polsce”

 Konkurs przyrodniczo – historyczny „Najpiękniejsze miejsca w Polsce”

 Konkurs przyrodniczo – historyczny „Najpiękniejsze miejsca w Polsce”

 Konkurs przyrodniczo – historyczny „Najpiękniejsze miejsca w Polsce”

 Konkurs przyrodniczo – historyczny „Najpiękniejsze miejsca w Polsce”

Opracowanie: Anna Boczek, Agnieszka Szczebiot