„Dopalacz to też narkotyk i może Cię zabić”

13 kwietnia 2015 roku w naszej szkole odbyła się prelekcja nt. „Dopalacz to też narkotyk i może Cię zabić” przeprowadzona przez Kierownika Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie – dr n. med. Piotra Drehera.Dopalacze

Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych oraz następstw prawnych zażywania dopalaczy.


Prelegent przedstawił informacje na temat wpływu substancji psychoaktywnych na zachowanie człowieka i postrzeganie przez niego rzeczywistości. Omówiono również aspekty prawne i medyczne zażywania dopalaczy i narkotyków.DopalaczeDopalacze

Opracowanie: Anna B.