Uroczystość szkolna „Nigdy nie pal”Światowy Dzień Rzucania Palenia

W dniu 24 listopada 2014r. w Zespole Szkół Specjalnych przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie odbyła się uroczystość szkolna pt. „Nigdy nie pal” zorganizowana w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia.


Rzuć palenie

 

Celem spotkania było propagowanie wiedzy na temat szkodliwego wpływu palenia tytoniu oraz wdrażanie do świadomego kreowania zdrowego stylu życia.


Co się działo?

Uroczystość rozpoczęła się prelekcją przeprowadzoną przez panią Renatę Bezładę – pracownika Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie. Uczniowie mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat skutków i szkodliwości palenia tytoniu, jak również poznali alternatywne wobec uzależnień sposoby spędzania czasu wolnego.


Rzuć palenie

 

Kolejnym punktem spotkania była inscenizacja pt.” Nigdy nie pal” przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie pod kierunkiem nauczycielki - Anny Boczek. Uczniowie przedstawili wymowny w swej treści montaż słowno – muzyczny, poświęcony trosce o zdrowie. Zaprezentowali scenki o niepaleniu na poważnie i na wesoło. Artystyczny wyraz inscenizacji został podkreślony poprzez odpowiednie stroje i rekwizyty.


Rzuć palenie

 

Wyeksponowano również prace uczniów biorących udział w konkursie plastycznym „Wybieram zdrowie – nie palę”.


Rzuć palenie

 

Uroczystość zakończyła się krótkim podsumowaniem działań profilaktycznych oraz wręczeniem uczniom dyplomów i drobnych upominków.


Rzuć palenie

 

Rzuć palenie

Opracowały Anna Boczek i Ewelina Tyburek.