Ogólnopolski konkurs profilaktyczny

WSPÓLNIE MÓWIMY NIE PRZEMOCY „Pod wspólnym niebem”
Ogólnopolski konkurs profilaktyczny
 WSPÓLNIE MÓWIMY NIE PRZEMOCY „Pod wspólnym niebem”
”

Prace plastyczne uczniów naszej szkoły zgłoszone na ogólnopolski konkurs profilaktyczny WSPÓLNIE MÓWIMY NIE PRZEMOCY „Pod wspólnym niebem”.


Organizatorzy konkursu:


• Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie


• Szkoła Podstawowa Nr 29 im. A. Mickiewicza w Lublinie


• Doradca metodyczny wiedzy o kulturze przy Urzędzie Miasta Lublin Wydziału Oświaty i Wychowania.


Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Lubelskiego i Lubelski Kurator Oświaty


Głównymi cele konkursu:


• przedstawienie życia dzieci i dorosłych w różnych częściach świata


• kształtowanie wśród uczniów otwartości na odmienność obyczajową, kulturową i religijną


• uczenie dzieci i młodzieży szacunku wobec drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie


• rozwijanie poczucia wartości odrębności – „mam prawo być innym”


• rozbudzanie twórczej inwencji dzieckaOgólnopolski konkurs profilaktyczny
 WSPÓLNIE MÓWIMY NIE PRZEMOCY „Pod wspólnym niebem”
”


Ogólnopolski konkurs profilaktyczny
 WSPÓLNIE MÓWIMY NIE PRZEMOCY „Pod wspólnym niebem”
”


Ogólnopolski konkurs profilaktyczny
 WSPÓLNIE MÓWIMY NIE PRZEMOCY „Pod wspólnym niebem”
”Opracowanie: Anna Boczek