Ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj Formę!” – Zaświadczenie
Ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj Formę!”

Nasza szkoła corocznie bierze udział w ogólnopolskim programie edukacyjno –profilaktycznym „Trzymaj Formę!” koordynowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny i Polską Federację Producentów Żywności. Honorowy patronat nad programem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Sportu i Turystyki.


Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.Ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj Formę!”

W naszej szkole program był realizowany w klasach V – VII. Uczniowie na lekcjach przyrody, biologii i zajęciach pozalekcyjnych poznawali znaczenie aktywności fizycznej, uczyli się zasad prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się.Ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj Formę!”

W ramach programu zrealizowano następujące przedsięwzięcia prozdrowotne prowadzone zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej:


• Zorganizowano warsztaty konsumenckie dla uczniów, rodziców i opiekunów


• Przeprowadzono konkurs plastyczny na temat „Owoce i warzywa spożywam codziennie”


• Uczniowie wspólnie z rodzicami i nauczycielami w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej przygotowali w szkole drugie śniadanie


• Zorganizowano warsztaty kulinarne


• Przygotowano gazetkę ścienną promującą program „Trzymaj Formę!”


• Przeprowadzono szkolny konkurs wiedzy o zdrowym odżywianiu


• Promowano zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem


• Obliczano BMI i dobowe zapotrzebowanie na energię


• Odbyły się projekcje filmów profilaktycznych i prezentacje multimedialne dotyczące zdrowego odżywiania


• Odbył się cykl pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych na temat zagrożeń zdrowia związanych z nieodpowiednim odżywianiemRodzice zostali poinformowani o programie „Trzymaj Formę!” – otrzymali broszurę „Co każdy rodzic powinien wiedzieć o żywieniu i aktywności fizycznej” i chętnie włączali się do współpracy.


Program „Trzymaj Formę!” rozwija zainteresowania uczniów i kształtuje prozdrowotne nawyki.Zachęcamy do zapoznania się z materiałem

Opracowanie: koordynator programu - Anna Boczek