Multimedialna lekcja biblioteczno - profilaktyczna „Prawo autorskie w sieci”W dniu 3 grudnia 2018 roku w naszej szkole odbyła się multimedialna lekcja profilaktyczna przeprowadzona przez Panią Joannę Terasiewicz – kierownika Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie.Prawo autorskie w sieci

Uczniowie poznawali zasady bezpiecznego i legalnego korzystania z materiałów umieszczonych w sieci bez naruszenia praw autorskich. Poruszano również temat prywatności w sieci i cyberprzemocy.Prawo autorskie w sieci


Prawo autorskie w sieci


Prawo autorskie w sieci

Uświadomiono uczniom główne aspekty prawa własności intelektualnej, jak również zachęcano do poszanowania praw własności intelektualnej innych osób.


Własność intelektualna jest pojęciem bardzo szerokim, obejmującym utwory, wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe , oznaczenia geograficzne, które mogą się stać towarem na rynku.Prawo autorskie w sieci


Prawo autorskie w sieci


Prawo autorskie w sieci

Ponadto uczniowie dowiedzieli się, jak rozważnie korzystać z Internetu, gier komputerowych i portali społecznościowych.


Opracowanie: Anna Boczek