Sukces uczennicy naszej szkoły – Wyróżnienie Specjalne w Wojewódzkim Konkursie Profilaktycznym pt. „Sprawiedliwość naprawcza w szkole – moje prawo do mediacji rówieśniczej”W dniu 18 października 2018 roku w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w ramach konferencji podsumowującej realizację programu „Mediacje rówieśnicze” w roku szkolnym 2017/2018 odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników Wojewódzkiego Konkursu Profilaktycznego pt. „Sprawiedliwość naprawcza w szkole – moje prawo do mediacji rówieśniczej”.


Głównymi celami konkursu było zapobieganie przemocy i agresji w szkole oraz promowanie mediacji jako skutecznej metody rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych.


Konkurs został zorganizowany w ramach realizowanego w naszej szkole programu Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie i Lubelskiego Kuratora Oświaty „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężenie agresji i przemocy w szkole”. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Edukacji Narodowej, Minister Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Dziecka, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin, Prezydent Miasta Zamość, Prezes Sądu Okręgowego w Zamościu.Wyróżnienie Specjalne


Wyróżnienie Specjalne


Wyróżnienie Specjalne


Wyróżnienie Specjalne

W imieniu wyróżnionej uczennicy z rąk Wojewody Lubelskiego – Pana Przemysława Czarnka i Lubelskiego Kuratora Oświaty – Pani Teresy Misiuk oraz koordynatora ds. mediacji z ramienia Sądu Okręgowego w Lublinie - Pani Sędzi Eleonory Porębiak – Tymeckiej nagrodę odebrała nauczycielka – opiekunka merytoryczna pracy konkursowej.Wyróżnienie Specjalne


Wyróżnienie Specjalne

Poniżej prezentujemy wyróżnioną pracę:Wyróżnienie Specjalne

Uczennicy serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych wielu sukcesów!


Opracowanie: Anna Boczek