Wizyta edukacyjna w Sądzie Okręgowym w LublinieDzięki uprzejmości i na zaproszenie koordynatora ds. mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie Pani SSO Pani Eleonory Porębiak – Tymeckiej uczniowie naszej szkoły mieli niepowtarzalną okazję uczestniczenia w wizycie edukacyjnej w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Wizyta została zorganizowana w ramach inauguracji programu Sądowego Uniwersytetu dla Szkół i udziału naszej szkoły w programie „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężenie agresji i przemocy w szkole”.Wizyta edukacyjna w Sądzie Okręgowym w Lublinie

Głównym celem wizyty było poznanie zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz promocja edukacji prawniczej.Wizyta edukacyjna w Sądzie Okręgowym w Lublinie


Wizyta edukacyjna w Sądzie Okręgowym w Lublinie


Wizyta edukacyjna w Sądzie Okręgowym w Lublinie

Zajęcia odbyły się w sali rozpraw z pracownikami sądu. Pani Sędzia Eleonora Porębiak – Tymecka zapoznała uczniów ze strukturą i zasadami funkcjonowania sądownictwa w Polsce oraz z zagadnieniami z dziedziny prawa, prawami i obowiązkami obywatela w sądzie oraz przybliżyła uczniom zasady wyrokowania.


Następnie zaznajomiono uczniów z salą rozpraw, wokandą, z rolą i udziałem poszczególnych uczestników postępowania sądowego (sędzia, adwokat, prokurator, powód, pozwany, oskarżony), z atrybutami uczestników postępowania reprezentujących prawo np. rodzaje strojów urzędowych. Dzieci miały okazję zobaczyć, gdzie zasiadają sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, oskarżeni oraz jak wygląda toga, łańcuch sędziowski i młotek.Wizyta edukacyjna w Sądzie Okręgowym w Lublinie


Wizyta edukacyjna w Sądzie Okręgowym w Lublinie

Następnie Pani Sędzia Agnieszka Sikora i Pani Prokurator Katarzyna Obara w sposób niezwykle interesujący i przestępny przedstawiły dzieciom przebieg rozprawy oraz rolę świadka w procesie.


Uczniowie zapoznawali się ze specyfiką pracy zawodów prawniczych, przybliżono im także sposób funkcjonowania sądownictwa w zakresie spraw cywilnych i karnych. Została przekazana wiedza o zagadnieniach prawa karnego, czynów karalnych nieletnich, sprawiedliwości naprawczej i mediacji jako alternatywnego sposobu rozwiązywania konfliktów. Uczniowie dowiedzieli się co to jest prawo, kiedy mamy do czynienia z jego naruszeniem, co to jest przestępstwo i jakie są konsekwencje jego popełnienia.Wizyta edukacyjna w Sądzie Okręgowym w Lublinie

Przedstawiono zagadnienia związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem młodzieży. Omówiono konsekwencje zachowań agresywnych i przemocy, opisano zagrożenia wynikające z kontaktu z narkotykami i innymi substancjami psychoaktywnymi. Poruszono również problem dzieci i młodzieży dotkniętych przemocą i sytuacji wymagających interwencji służb pomocowych.Wizyta edukacyjna w Sądzie Okręgowym w Lublinie

Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań Pani Sędzi i Prokurator dotyczących przebiegu procesu karnego, struktury sadownictwa powszechnego, metodyki pracy zawodów prawniczych, drogi dojścia do zawodu sędziego. Słuchali ciekawych historii spraw sądowych, które odbyły się w Sądzie Okręgowym w Lublinie w przeszłości.


Uczniowie mieli możliwość zainscenizowania rozprawy sądowej, zakładając togi i zajmując wyznaczone miejsca.Wizyta edukacyjna w Sądzie Okręgowym w Lublinie


Wizyta edukacyjna w Sądzie Okręgowym w Lublinie

Zajęcia w Sądzie Okręgowym dostarczyły naszym uczniom wiele cennych informacji oraz niezapomnianych wrażeń i emocji. Na zakończenie wizyty uczniowie wzięli udział w quizie dotyczącym treści poruszanych na spotkaniu. Okazało się, że świetnie poradzili sobie ze znajomością zagadnień prawniczych, dlatego też miłym akcentem było otrzymanie atrakcyjnych prezentów przekazanych przez Panią Sędzię Eleonorę Porębiak – Tymecką.Wizyta edukacyjna w Sądzie Okręgowym w Lublinie


Wizyta edukacyjna w Sądzie Okręgowym w Lublinie

To była bardzo wartościowa i ciekawa wizyta zawodoznawcza, podczas której uczniowie uświadomili sobie, jak ważną rolę w życiu każdego obywatela odgrywa znajomość prawa. Kto wie, może niektórzy z naszych uczniów zdecydują się w przyszłości wykonywać jeden z zawodów prawniczych. Kilka osób już zadeklarowało zainteresowanie dalszą nauką na studiach prawniczych.


Ta ciekawa forma edukacji prawniczej była jednocześnie skutecznym działaniem prewencyjnym.


Opracowanie: Anna Boczek