Akcja profilaktyczno - edukacyjna pod hasłem „Bezpieczeństwo jest ważne”

Szkoła jako placówka dydaktyczno – wychowawcza jest zobowiązana do podejmowania wszechstronnych działań profilaktycznych dla poprawy bezpieczeństwa najmłodszych obywateli. Nasza placówka od lat w proces nauczania wpisuje zadania priorytetowe związane z m.in. z szeroko pojętą tematyką bezpieczeństwa.


11 października 2018 roku w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli różnych zawodów, których praca wiąże się z promowaniem bezpieczeństwa - sierż. szt. Iwonę Cichocką - policjantkę Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, inspektora Roberta Miazka z Inspekcji Transportu Drogowego oraz mgr Martę Budzyńską – pedagoga i kynoterapeutkę.


Bezpieczeństwo jest ważne

Głównym celem akcji było kształtowanie umiejętności bezpiecznych zachowań na drodze oraz w kontakcie ze zwierzęciem.


Pierwszym punktem spotkania była pogadanka prewencyjna, w czasie której uczniowie utrwalali wiedzę dotyczącą stosowania elementów odblaskowych oraz zasad bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym i w kontaktach z nieznajomymi. Pani Iwona Cichocka zwróciła szczególną uwagę na zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – na pasach dla pieszych i na zielonym świetle. Omówiono nowe narzędzie podnoszące stan bezpieczeństwa - Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.


Bezpieczeństwo jest ważne

Bezpieczeństwo jest ważne

Policjantka zachęcała do poznawania przepisów i znaków drogowych, gdyż ich znajomość może uchronić nas przed wypadkiem.


Następnie Pani Marta Budzyńska w towarzystwie psa Atosa omówiła najważniejsze zadania związane z pracą kynoterapeuty. Dogoterapia wykorzystywana jest m.in. w edukacji i psychoterapii dzieci i młodzieży, w terapii osób z autyzmem, zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną czy w pomocy osobom starszym. Sprzyja rozwijaniu poczucia własnej wartości oraz umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych.


Bezpieczeństwo jest ważne

Bezpieczeństwo jest ważne

Bezpieczeństwo jest ważne

Bezpieczeństwo jest ważne

Bezpieczeństwo jest ważne

Spotkanie dostarczyło naszym podopiecznym wielu pozytywnych emocji i wrażeń, służyło przełamaniu lęku w kontakcie ze zwierzęciem. Dzieci miały możliwość praktycznego przećwiczenia bezpiecznego obchodzenia się z psem.


Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie Pana inspektora Roberta Miazka, przedstawiciela Inspekcji Transportu Drogowego w Lublinie, który przybył w towarzystwie Misia Poli. Pan inspektor zapoznał obecnych ze specyfiką pracy w ITD, która realizuje szeroki wachlarz zadań związanych z bezpieczeństwem towarów przewożonych na terenie Polski oraz kontroli przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego.


Bezpieczeństwo jest ważne

Bezpieczeństwo jest ważne

Bezpieczeństwo jest ważne

Serdecznie dziękujemy przybyłym gościom za poświęcony czas i promowanie bezpiecznych zachowań wśród naszych uczniów.


Opracowanie: Anna Boczek