„Mądre żywienie, zdrowe pokolenie”

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do programu edukacyjno – badawczego „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie” koordynowanego przez Polskie Towarzystwo Dietetyki w Warszawie.


Celem programu było przeprowadzenie badania wiedzy żywieniowej uczniów oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży.


Program obejmował:


♦  ocenę wiedzy żywieniowej młodzieży gimnazjalnej,

♦  edukację młodzieży szkolnej w zakresie zasad prawidłowego żywienia,

♦  aktywizację młodzieży i nauczycieli poprzez organizowanie konkursów plastycznych i konkursów wiedzy.


W realizację programu została włączona pani dietetyk z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, która:


♦  przeprowadziła badania antropometryczne uczniów, obejmująca pomiary wzrostu i masy ciała,

♦  zorganizowała warsztaty profilaktyczno – edukacyjne dla młodzieży i nauczycieli promujące zdrowy styl życia „Zasady zdrowego żywienia dzieci i młodzieży” oraz „Żywność bogactwem składników pokarmowych - piramida zdrowego żywienia”,

♦  prowadziła porady dla uczniów z problemami związanymi z nadwagą i niedowagą.


Za zaangażowanie i aktywny udział w programie nasza szkoła otrzymała certyfikat. 

„Edukacja zdrowotna”

 

Opracowanie: Anna B.