Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 pod hasłem „Bezpieczne Wakacje”
W tygodniu poprzedzającym zakończenie roku w naszej placówce odbył się cykl pogadanek prewencyjnych na temat bezpiecznych zachowań podczas letniego wypoczynku przeprowadzonych przez policjantów z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Lublinie. Ponadto uczniowie układali kodeks promujący bezpieczne zachowania,Zakończenie roku

wykonywali prace plastyczne oraz układali hasła promujące bezpieczne zabawy.Zakończenie roku


Zakończenie roku


Zakończenie roku

21 czerwca 2018 r. zaprosiliśmy do naszej szkoły niecodziennych gości: Panią Małgorzatę Zabielską – pracownika Ośrodka Szkoleniowego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie oraz Pana Pawła Krasowicza – ratownika medycznego i dyspozytora medycznego.Zakończenie roku


Zakończenie roku

Wakacje to czas wypoczynku i relaksu, ale też czas w którym musimy szczególnie pamiętać o bezpieczeństwie, dlatego też głównym celem spotkania było przekazanie dzieciom podstawowych zasad bezpiecznego zachowania w czasie letniego wypoczynku, w tym postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.Zakończenie roku

Uczniowie utrwalali wiadomości dotyczące bezpiecznych zachowań nad wodą, w górach, w podróży i w czasie wolnym.


Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się na czym polega praca ratownika medycznego oraz poznawali zasady postępowania w razie wypadku, zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Ponadto dzieci utrwalały znajomość numerów alarmowych służb ratowniczych oraz uczyły się jak rozmawiać przez telefon z dyspozytorem pogotowia.Zakończenie roku


Zakończenie roku

Jednym z najciekawszych, a zarazem bardzo ważnym punktem spotkania były praktyczne ćwiczenia. Uczniowie mieli możliwość przećwiczenia na fantomach czynności wykonywanych podczas sztucznego oddychania i masażu serca.Zakończenie roku


Zakończenie roku


Zakończenie roku


Zakończenie roku


Zakończenie roku

Spotkanie uwrażliwiło naszych podopiecznych na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz wyposażyło w wiedzę i umiejętności, które niewątpliwie należy systematycznie poszerzać i utrwalać, aby w przyszłości uratować czyjeś życie.


Zapraszamy do zapoznania się z materiałem:


Poradnik bezpiecznego wypoczynku MEN
Ciesz się latem - Bezpieczne Wakacje!
Bezpieczne Wakacje 2018 - informacje dla rodziców i opiekunów
ALFABET Bezpiecznych Wakacji Rzecznika Praw Dziecka
Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą
Bezpieczna woda - plakat
Jak chronić dane osobowe w czasie wakacji
Bezpieczne Wakacje w sieci
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
Prawa konsumentów podczas podróży i zakupów w UE
Ważne telefony
Życzymy wszystkim udanego, słonecznego i bezpiecznego wypoczynku!
Opracowanie: Anna Boczek, Barbara Chrzanowska, Ewelina Klimiuk