„Edukacja konsumencka dzieci i młodzieży”

– warsztaty konsumenckie w ramach programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”
W dniu 15 maja 2018 roku w ramach realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” uczniowie wraz z rodzicami i opiekunami mieli możliwość uczestniczenia w bardzo ciekawych warsztatach dotyczących świadomości konsumenckiej.


Warsztaty przeprowadzone zostały przez Panią mgr inż. Anetę Grabek – Kierownika Sekcji Nadzoru nad Żywieniem Zamkniętym i mgr Renatę Trzaskowską – Misztal – pracownika Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie.Konsument


Konsument

Warsztaty odbyły się w oparciu o prezentację multimedialną wyjaśniającą podstawowe prawa konsumentów sformułowane w 1962r. przez amerykańskiego prezydenta Johna F. Kennedy czyli: prawo do rzetelnej informacji, prawo do bezpieczeństwa, prawo swobody wyboru oraz prawo do bycia wysłuchanym. Uczestnicy otrzymali informację na temat instytucji, które zajmują się pomocą w zakresie ochrony praw konsumentów.Konsument


Konsument


Konsument

Ponadto uczestnicy uczyli się praktycznej umiejętności właściwego czytania etykiet na produktach spożywczych. Każdemu środkowi spożywczemu przeznaczonemu dla konsumentów muszą towarzyszyć informacje na temat żywności określone w przepisach prawa żywnościowego. W związku z tym informacje na temat żywności nie mogą wprowadzać w błąd, a także muszą być jasne i łatwe do zrozumienia przez konsumenta. Podstawowe informacje, jakie powinna zawierać etykieta, to: nazwa żywności, wykaz substancji alergennych, ilość netto oraz data minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia. Znakowanie powinno zawierać również informacje dotyczące składników występujących w środku spożywczym, wszelkich specjalnych warunków przechowywania lub warunków użycia, nazwę lub firmę i adres podmiotu wprowadzającego na rynek dany środek spożywczy, kraj lub miejsce pochodzenia oraz informację o wartości odżywczej.Konsument


Konsument

Zapoznano obecnych z systemem znakowania produktów spożywczych informacjami o RWS (referencyjnymi wartościami spożycia) co pozwala konsumentowi na szybkie i łatwe zapoznanie się z wartością energetyczną porcji produktu oraz z zawartością ważnych z punktu widzenia profilaktyki nadwagi i otyłości składników żywieniowych, takich jak tłuszcze, cukry, sól, w odniesieniu do referencyjnych wartości spożycia.Konsument

Zwrócono również uwagę na wpływ reklam na wybór produktów kupowanych przez uczniów.


Mamy nadzieję, że rzetelne informacje, które otrzymaliśmy podczas warsztatów przyczynią się do podejmowania świadomych i odpowiednich wyborów odnośnie diety i stylu życia.


Dziękujemy!


Więcej informacji:


www.czytamyetykiety.pl
www.do-datki.pfpz.pl
www.federacja-konsumentow.org.pl
www.rwsinfo.pl

Portal dla nauczycieli - Consumer Classroom
Opracowanie: Anna Boczek