Warsztaty mediacyjne w ramach realizacji programu profilaktycznego

„Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężenie agresji i przemocy w szkole”
Już po raz drugi nasza szkoła realizuje program profilaktyczny „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężenie agresji i przemocy w szkole” pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratoria Oświaty i Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie.Mediacje

W dniu 23 maja 2018 roku w ramach obchodów Dnia Wymiaru Sprawiedliwości w naszej szkole odbyły się warsztaty mediacyjne przeprowadzone przez Panią Magdalenę Gizę - mediatora sądowego w sprawach karnych nieletnich Sądu Okręgowego w Lublinie i Panią Bożenę Suryś – pedagoga i psychologa, pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 6 w Lublinie.Mediacje

Podczas warsztatów omówiono pojęcie konfliktu, oraz wprowadzono słuchaczy w elementy psychologii konfliktu ukierunkowanej na mediacje szkolne i rówieśnicze.Mediacje

Mediacje to dobrowolne i poufne porozumiewanie się stron w konflikcie w obecności bezstronnej i neutralnej osoby – mediatora. Jest to jedna ze skuteczniejszych metod zapobiegania agresji.


Mediacje uczą rozumienia drugiej strony, współdecydowania, brania odpowiedzialności za swoje czyny, zamieniania walki na rozmowę i rozwiązywanie problemu.Mediacje

Uczniowie uczą się samodzielnego, konstruktywnego rozwiązywania nieporozumień z rówieśnikami. Mediacja sprzyja poprawie kontaktów między uczniami – nawarstwione konflikty nie wybuchają ze zdwojoną siłą.Mediacje

Prowadzące dokonały wprowadzenia do mediacji – prezentując kolejne etapy mediacji szkolnej i podstawowe zasady jej wprowadzenia. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogli wziąć udział w symulacji takich mediacji.Mediacje


Mediacje


Mediacje

Dziękujemy Paniom za przeprowadzenie bardzo pouczających warsztatów podczas których kształtowane były umiejętność rozwiązywania konfliktów i sporów w sposób konstruktywny. Bez wątpienia udział w zajęciach przyczyni się również na zapobieganie i ograniczanie zjawiska przemocy i agresji w szkole i środowisku ucznia.
Opracowanie: Anna Boczek