Ogólnopolski program antynikotynowej edukacji zdrowotnej „BIEG PO ZDROWIE” - podziękowanie






Od roku szkolnego 2016/2017 nasz szkoła realizuje ogólnopolski program antynikotynowej edukacji zdrowotnej „BIEG PO ZDROWIE” opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny. Honorowy patronat nad programem objął Minister Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka oraz Ministerstwo Zdrowia.


Program przeznaczony jest dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej.



Bieg po zdrowie



Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.


Zajęcia w programie „BIEG PO ZDROWIE” realizowane były za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących, stymulujących kreatywność i aktywność uczniów.


Podczas cyklu zajęć edukacyjnych uczniowie naszej szkoły:


• przeprowadzali wywiady z osobami niepalącymi


• liczyli koszty palenia papierosów


• układali hasła i wierszyki promujące niepalenie


• uczyli się asertywności w odmawianiu palenia papierosów


• tworzyli komiksy z bohaterami programu


• projektowali gazetki dotyczące szkodliwości dymu tytoniowego



Bieg po zdrowie

• brali udział w konkursie profilaktycznym dotyczącym skutków palenia tytoniu



Bieg po zdrowie

Program jest skierowany również dla rodziców uczniów, gdyż jest to jeden z ważniejszych czynników mających wpływ na skuteczność oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych.


W ramach programu nagrano cykl filmów edukacyjnych przeznaczonych dla rodziców:


Palenie a Wartości



Palenie a Potrzeby



Dobry kontakt z dzieckiem




Za aktywny udział w programie i kształtowanie postaw prozdrowotnych nasza szkoła otrzymała podziękowanie.



Bieg po zdrowie








Opracowanie: koordynatorzy programu Anna Boczek, Dorota Dobroczyńska